04.25.2018 21:46
XƏBƏR MENYUSU
Axtar
...
№ 1
2004-cü ilin dekabr ayından çıxır.
Təsisçi
Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları (ABADA) İctimai Birliyi
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Bakı Bölgə Şöbəsində 16 sentyabr 2004-cü il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

ŞƏHADƏTNAMƏ: 0104-P72-40981

REDAKSİYA HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİ: 

Baş redaktor

-  Əliyeva İ.M. - DDU-nun baş müəllimi, filologiya elmləri namizədi

Məsul redaktor

-  Zeynalov S.R. - BDU-nun «Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq əlaqələr» fakültəsinin dekanı, hüquq elmləri namizədi, dosent

 

Böyük redaktorlar

- Abbasov A.Q. - BDU-nun «İngilis dili» kafedrasının müdiri, filologiya elmləri namizədi,

-  Ağakişiyev Ə.Y. - BDU-nun böyük elmi işçisi, laboratoriya müdiri


Redaktorlar

- Nəzirov Q.H. - Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun baş mühəndisi

-  Hacıyev E.A. - Beynəlxalq Kollecin müəllimi

-  Vəliyev E.T. - AR VN İVÖ Departamentinin əməkdaşı, II dərəcəli baş dövlət vergi müfəttişi

-  Bağırov F.T. - AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi «Sahibkarlığın inkişafı» Departamentinin hüquq sektorunun böyük məsləhətçisi

-  Əliyev E.E. - «Qərb» Universitetinin «Hüquqşünaslıq» fakültəsinin tələbəsi

-  Rəsulov F.H. - uzaq səfərlər kapitanı

-  Hacıyeva G.E. - kompüter və informasiya üzrə aparıcı mütəxəssis

-  Əliyev K.A. - inzibatçı

The chairman of scientific council


PAŞAYEV A.M.

Hava haqqında
Diqqət

Müəlliflə redaksiyanın mövqeyi uyğun olmaya bilər.

Göndərilən əlyazmalar, fotolar geri qaytarılmır.