04.25.2018 21:47
XƏBƏR MENYUSU
Axtar
...
№ 1
2004-cü ilin dekabr ayından çıxır.
Təsisçi
Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları (ABADA) İctimai Birliyi
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Bakı Bölgə Şöbəsində 16 sentyabr 2004-cü il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

ŞƏHADƏTNAMƏ: 0104-P72-40981

ELMİ-NƏZƏRİ, PRAKTİKİ JURNALI REDAKSİYASI ELMİ ŞURASININ TƏRKİBİ:

PAŞAYEV A.M. - Elmi Şuranın sədri - Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, akademik
ABBASBƏYLİ A.N. - Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri, tarix elmləri doktoru, professor
EMİNƏ YAZICIOĞLU - İstanbul Universiteti "Hüquq" fakultəsinin Dəniz ticarət hüququ kafedrasının professoru, hüquq elmləri doktoru
XUBUA Q.J. - Gürcüstan Elmlər Akademiyası Dövlət və Hüquq İnstitutunun direktoru, hüquq elmləri doktoru, professor
TİMÇENKO L.D. - Ukrayna Dövlət Vergi Xidməti Akademiyasının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin rəisi, hüquq elmləri doktoru, professor
VALEYEV R.M. - Kazan Dövlət Universitetinin professoru, hüquq elmləri doktoru
HÜSEYNOV L. H. - Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının dövlət quruculuğu üzrə qanunvericilik şöbəsinin müdiri, hüquq elmləri doktoru, professor
ZEYNALOV R.M. - Beynəlxalq Yol Polisi və Nəqliyyat Təşkilatı Assambleyasının üzvü, AR NK YHTK-nın sədr müavini, AR DİN BDYPİ-nin rəisi, polis general-mayoru
ABBASOV İ.M. - Bakı Biznes Universitetinin rektoru, iqtisad elmləri doktoru, professor
MƏMMƏDOV H.Ə. - Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru, texnika elmləri doktoru, professor
QULİYEV İ.O. - Milli Aviasiya Akademiyasının hüquqşünaslıq kafedrasının müdiri, hüquq elmləri doktoru, professor
MƏMMƏDOV R.F. - Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq və xarici ölkələrin dövlət hüququ kafedrasının müdiri, hüquq elmləri namizədi, dosent
ƏFƏNDİYEV O.F. - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin hüquq kafedrasının dosenti, hüquq elmləri namizədi
ƏLİYEV E.Ə. - Azərbaycan Respublikası DİN BDYPİ-nin şöbə rəisinin müavini, hüquq elmləri namizədi
The chairman of scientific council


PAŞAYEV A.M.

Hava haqqında
Diqqət

Müəlliflə redaksiyanın mövqeyi uyğun olmaya bilər.

Göndərilən əlyazmalar, fotolar geri qaytarılmır.