04.25.2018 22:10
XƏBƏR MENYUSU
Axtar
...
№ 1
2004-cü ilin dekabr ayından çıxır.
Təsisçi
Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları (ABADA) İctimai Birliyi
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Bakı Bölgə Şöbəsində 16 sentyabr 2004-cü il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

ŞƏHADƏTNAMƏ: 0104-P72-40981

«Şimal-Cənub» Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi haqqında»

Sazişə qoşulmaq barəsində

 

AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASININ  QANUNU

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I.Azərbaycan Respublikası 2000-ci il sentyabrın 12-də Sankt-Peterburq şəhərində imzalanmış «Şimal-Cənub» Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi haqqında» Sazişə qoşulsun.

                II.Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

 

                                                                                                                                                             İlham ƏLİYEV

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

   Bakı şəhəri, 20 sentyabr 2005-ci il.

MÜNDƏRİCAT

Rəsmi sənədlər:
М.Джафаркулиев. Рецензия на монографию Эфендиева О.Ф.
«Aviasiya haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 fevral 2006-cı il tarixli qərarı
 
The chairman of scientific council


PAŞAYEV A.M.

Hava haqqında
Diqqət

Müəlliflə redaksiyanın mövqeyi uyğun olmaya bilər.

Göndərilən əlyazmalar, fotolar geri qaytarılmır.