04.25.2018 22:07
XƏBƏR MENYUSU
Axtar
...
№ 1
2004-cü ilin dekabr ayından çıxır.
Təsisçi
Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları (ABADA) İctimai Birliyi
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Bakı Bölgə Şöbəsində 16 sentyabr 2004-cü il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

ŞƏHADƏTNAMƏ: 0104-P72-40981
         TÜRKIYƏ RESPUBLIKASINDA NƏQLIYYAT DAŞIMA MÜNASIBƏTLƏRINI TƏNZIMLƏYƏN NORMATIV HÜQUQI AKTLARIN SISTEMI.        I. GENEL HÜKÜMLER


        1. 29.06.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu [ilgili hükümler - md. 12, 762-815], (Resmi Gazete 09.07.1956/9353).
        2. 09.061932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu [ilgili hükümler - md. 23/2, 190], (Resmi Gazete 19.06.1932/2128).
       3. Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük [ilgili hükümler - md. 1-3, 28, 53-81], (metin için bakınız: 14.08.1987 tarih ve 87/12028 sayılı BKK - Resmi Gazete 29.09.1987/19589; değişiklik için bakımz: 04.05.1999 tarih ve 99/12746 sayılı BKK- Resmi Gazete 14.05.1999/23695).

        II. KARAYOLU İLE TAŞIMA
        A.YURTİÇİ TAŞIMALAR

        [1].29.06.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu [ilgili hükümler - md. 762-815], (Resmi Gazete 09.07. 1956/9353).
        4. 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu [ilgili hükümler - md. 1-3, 20, 33, 49, 65, 81-111, 135-138, Ek madde 4], (Resmi Gazete 18.10.1983/18195). Degişiklik ve ekler için bkz. 3058, 3176, 3321, 3493, 3538, 3672, 3759, 4199, 4262, 4358, 4535 sayılı ve son olarak 08.03.2000 tarih ve 4550 sayılı Kanunlar (RG 12.03.2000/23991) ile ayrıca 245 ve 330 sayılı Kanun Hükmünde Karam ameler. 21.05.1997 tarih ve 4262 sayılı Kanun ile (RG 25.05.1997) KTK'ya eklenen Ek Madde 3 uyarınca, bu kanunda yer alan para cezalarına ilişkin tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için Vergi Usul Kanunu Hükümleri uyarı nca tespit ve ilan olunan yeniden degerleme oranında artırılır.
        5. Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik (metin için bakınız: Resmi Gazete 08.09.1994/22045; düzeltmeler için bakınız: Resmi Gazete 17.09.1994/22054; degişiklik için bakınız: Resmi Gazete 28.12.1995/22507).

        B. ULUSLARARASI TAŞIMALAR

        6. Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi- CMR (resmi Türkçe çevirisi).CMR'ye taraf olan ülkeler ve sözleşmenin bu ülkeler açısından yürürlük tarihleri: Almanya-05.02.1962; Avusturya-02.07.1961; Belarus-04.07.1993; Belçika-17.12.1962; Bosna-Nersek-06.03.1992; Bulgaristan-18.01.1978; Çek Cumhuriyeti-01.01.1993; (eski) Çekoslovakya-03.12.1974; Danimarka-26.09.1965; Estonya-01.08.1993; Fas-24.05.1995; Finlandiya-25.09.1973; Fransa-02.07.1961; Gürcüstan-02.11. 1999; Hırvatistan-08.10.1991; Hollanda-02.07.1961; İngiltere-19.10.1967; İran-16.12.1998; İrlanda-01.05.1991; İspanya-13.05.1974; İsveç-01.07.1969; İsviçre-28.05.1970; İtalya-02.07.1961; Kazakistan -15.10.1995; Kırgızistan-01.07.1998; Letonya-14.04.1994; Litvanya-15.06.1993; Lüksemburg-19.07. 1964; Macaristan-28.07.1970; Makedonya-17.09.1991; Moldavya Cumhuriyeti -24.08.1993; Norveç-29.09. 1969; Özbekistan-27.12.1995; Polonya-11.09.1962; Portekiz-21.12. 1969; Romanya-23.04.1973; Rusya Federasyonu-01.12.1983; Slovakya-01.01. -1993; Slovenya-25.06.1991; (eski) Sovyetler Birligi-01.12.1983; Tacikistan-10.12.1966; Tunus-24.04. 1994; Türkiye-31.10.1995; Türkmenistan-17.12.1995; (eski) Yugoslavya-02.07.1961; Yunanistan-22.08.1977. Metin için bkz. 02.12.1994 tarih ve 94/6322 sayılı BKK (RG 04.01. 1995/22161); onay için bkz. 07.12. 1993 tarih ve 3939 sayılı Kanun (RG 14.12.1993/21788).
        7. Eşyaların Kareyolundan Uluslararası Nakliyatı için Mükavele Sözleşmesi - (CMR)'ne ait 1978 Protokolü (Türkçe metin). Mevcut protokola taraf olan devletler, aynı zamanda, Cenevre'de 19 Mays 1956 tarihinde Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyat için mukavele sözleşmesine (CMR) de taraf olan Devletler olmuşlar. Metin için bkz. 02.12.1994 tarih ve 94/6322 sayılı BKK (RG 04.01.1995/22161); onay için bkz. 07.12.1993 tarih ve 3939 sayılı Kanun (RG 14.12.1993/21788).
        8. CMR (İngilizce metin). The contracting parties, having recognized the desirability of standardizing the conditions governing the contract for the international carriage of goods by road, particularly with respect to the documents used for such carriage and to the carrier's liability.
        9. CMR-Protocol 1978 (İngilizce metin) The parties to the present protocol, being parties to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), done at Geneva on 19 May 1956.
        10. Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik. 18.05.1994 tariz ve 94/5893 sayılı BKK (RG 20.08.1994/22027). Degişiklik ve ekler için bkz. 17.02. 1995 tarih ve 95/6597 sayılı BKK (RG 28.03.1995/22241); 03.01.1996 tarih ve 96/7769 sayılı BKK (RG 31.01.1996/ 22540); 13.12.1996 tarih ve 96/9040 sayılı BKK (RG 31.01.1997/22894) ile 18.10.2000 tarih ve 2000/1501 sayılı BKK (RG 28.11.2000/24244).
        11. Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik. 05.03.1993 tarih ve 93/4207 sayılı BKK (RG 16.04.1993/21554). Bu yönetmeliğin uyğulanmasına ilişkin olarak ayrıca bkz. "Karayolu ile uluslararası eşya taşıyan araçların seyir, konaklama, denetleme, güvenlik ve gümrük işlemleri ile TIR güzergahlarına ilişkin tebliğ" (metin için bkz. RG 29.05.1994/21944, s. 46-150; degişiklikler için bkz. RG 15.10.1994/22082 ve RG 02.05. 1995/22275).

       

        DİGER İLGİLİ MEVZUAT LİSTESİ (KARAYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMAYA İLİŞKİN)

        1. Tır karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (RG 31.03.1985/18711)
        2. Otokar ve ya Otobüslerle Yapılan Karayoluyla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımalarına İlişkin Anlaşma (RG 22.05.1983/18054).
        III. DEMİRYOLU İLE TAŞIMA A.YURTİÇİ TAŞIMALAR

        12. Rumeli Demiryolları İşletme Nizamnamesi. 6 Mayıs 1288 (18 Mayıs 1872) tarihli "Rumeli Demiryollarının Umuru Nakliyesi Hakkında Nizamname" (metin için bkz. Düstur, Tertip I, Cilt 4, s.483 vd.); değişiklikler için bkz. 14.06.1937 tarih ve 3259 sayılı Kanun (RG 24.06.1937/3639); 25.12. 1942 tarih ve 4341 sayılı Kanun (RG 31.12.1942/5294).
        Bu Nizamnamenin yürürlükte olduğu, 1042 sayılı Kanun'un geçici 4 maddesi ile kabul edilmiştir (RG 31.05.1927/598).
        TCK'ya 3506 sayılı Kanun ile eklenen Ek Madde 1'in (a) ve (b) bentlerini değiştiren 4421 sayılı Kanun'un 4/a maddesi ile, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da, daha sonraki tarihlerde Türkiye Büyük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan para cezaları 39.300 misline çıkarılmış olup, 2000 yılından başlayarak her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı VUK'un mükerrer 298 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılarak uygulanacaktır (RG 01.08. 1999/23773).
        13. Demiryollarının Usulü Zabıtasına Dair Nizamname (ilgili hükümler). 30 Mayıs 1283 tarihli Nizamname (Düstur, Tertip I, Cilt 2, s.340).
        TCK'ya 3506 sayılı Kanun ile eklenen Ek Madde 1'in (a) ve (b) bentlerini degiştiren 4421 sayılı Kanun'un 4/a maddesi ile, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da, daha sonrakı tarihlerde Türkiye Büyük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan para cezaları 39.300 misline çıkarılmış olup, 2000 yılından başlayarak her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı VUK'un mükerrer 298 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılarak uygulanacaktır (RG 01.08. 1999/23773).

        B. ULUSLARARASI TAŞIMALAR

        14. ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZ-LEŞME (COTİF) 9 Mayıs 1980 (1990 Protokolü ile yapılan değişiklikler işlenmiştir).
        Sözleşmeye taraf olan ülkeler ve sözleşmenin bu ülkeler açısından yürürlük tarihleri: Arnavutluk-01.05. 1985; Avusturya-01.05.1985; Bulgaristan-01.05.1985; Çek Cumhuriyeti-01.02.1994; Finlandiya-01.05.1985; Almanya-01.05.1985; Macaristan(*)-01.05.1985; İrak(*)-01.05.1985; İtalya-01.05.1985; Liechtenstein-01.05. -1985; Lüksemburg-01.05.1985; Fas(*)-01.08.1987; Norveç-01.05. 1985; Portekiz(*)-01.11.1986; Slovak Cumhuriyeti(*)-01.06.1994; İspanya-01.05.1985; İsveçre-01.05.1985; Türkiye-01.10.1985; Cezayir-01.03.1992; Belçika(*)-01.05.1985; Hırvatistan(*)-01.12.1992; Danimarka-01.05.1985; Fransa-01.05.1985; Yunanistan(*)-01.11.1986; İran-01.10.1985; İrlanda-01.11.1986; Lübnan(*)-01.05.1985; Litvanya(*)-01.11.1995; Monako(*)-01.02.1990; Hollanda-01.05.1985; Polonya-01.05.1985; Romanya-01.05. 1985; Slovenya(*)-01.03.1993; İsveç-01.05.1985; Tunus(*)-01.05.1985; İngiltere-01.05.1985; (Not: (*) işaretli ülkeler 01.11.1996 tarihinde yürürlüge giren 1990 tarihli protokole taraf değildirler).
        Metin için bkz. 08.05.1985 tarih ve 85/9458 sayılı BKK(RG 01.06. 1985/18771); onay için bkz. 21.03. 1985 tarih ve 3172 sayılı Kanun (27.03.1985/18707). CotifЁde değişiklik yapan 1 inci ve 2 inci eklere ilişkin 1990 Protokolü için bkz. 03.03.1994 tarih ve 94/5404 sayılı BKK (RG 22.06.1994/21968); onay için bkz. 07.12.1993 tarih ve 3938 sayılı Kanun (RG 14.12.1993/21785).
        15. COTIF.-ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA ÖR-GÜTÜN İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİ HAKKINDA PROTOKOL.
        16. COTIF -Hesapların Denetimi için "Ek Yetki".
        17. COTIF-CIV 9 mays 1980 tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTİF) Eki A. DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI YOLCU VE BAGAJ TAŞIMA SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ BİLEŞİK HÜKÜMLER (CIV) (1990 Protokolü ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) RG 01.06.1985/18771.Civ'de değişiklik yapan 1 inci ve 2 inci eklere ilişkin 1990 Protokolü için bkz. RG 22.06.1994/21968.
        18. COTIF-CIM: 9 mays 1980 tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTİF) Eki B. DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ BİLEŞİK HÜKÜMLER (CIM) (1990 Protokolü ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) RG 01.06.1985/18771. Cim'de degişiklik yapan 1 inci ve 2 inci eklere ilişkin 1990 Protokolü için bkz. RG 22.06.1994/21968.
        19. COTIF-CIM-Ek. EK:I (4. VE 5. MADDELER) TEHLİKELİ EŞYANIN DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (RID) 7 Şubat 1970 tarihli Demiryolu ve Eşya Taşımalarına ilişkin Uluslararası Sözleşmenin (CIM) 69. madde 4. Paragrafına göre Uzmanlar Komisyonunun yaptığı CIM'ın I. Eki, Demiryolu ile tehlikeli eşyanın taşınması ile ilgili Uluslararası Yönetmeligin (RID) çevirisi bu eki oluşturacaktır. Uzmanlar Komisyonu, kaleme alma yönünden metni 9 Mayıs 1980 tarihli Uluslararası Demiryolu taşımalarına ilişkin sözleşmenin metnine uyarlayacaktır.
        EK:II (8. MADDE 1. PARAGRAF) ŞAHISLARA AİT VAGONLARIN DEMİRYOLU İLE TAŞIMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (RIP)
        7 Şubat 1970 tarihli Demiryolu ile Eşya Taşımalarına ilişkin Uluslararası Sözleşmenin (CIM) 69. madde 4. paragrafına göre Uzmanlar Komisyonunun yaptığı CIM'ın IV, Eki, Şahıslara ait vagonların taşınması ile ilgili Uluslararası Yönetmeligin (RID) çevirisi bu eki oluşturacaktır. Uzmanlar Komisyonu, kaleme alma yönünden metni 9 Mayıs 1980 tarihli Uluslararası Demiryolu taşımalarına ilişkin sözleşmenin metnine uyarlayacaktır.
        EK:III (8. MADDE 2. PARAGRAF) KONTEYNERLERİN DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (RICO)
        7 Şubat 1970 tarihli Demiryolu ve Eşya Taşımalarına ilişkin Uluslararası Sözleşmenin (CIM) 69. madde 4. paragrafına göre Uzmanlar Komisyonunun yaptığı CIM'ın V. Eki, Konteynerlerin taşınması ile ilgili Uluslararası Yönetmeligin (RICO) çevirisi bu eki oluşturacaktır. Uzmanlar Komisyonu, kaleme alma yönünden metni 9 Mayıs 1980 tarihli Uluslararası Demiryolu taşımalarına ilişkin sözleşmenin metnine uyarlayacaktır.
        EK:IV (8. MADDE 3. PARAGRAF) KOLİEKSPRESLERİN DEMİR-YOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (RIEX)
        20.COTIF-1990 Protokolü. 9 MAYIS 1980 TARİHLİ ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEЁNİN (COTIF) DEĞİŞİKLİĞİNİ İÇEREN PROTOKOL (1990) 9 Mayıs 1980 tarihinde Bern'de imzalanan Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme'nin (COTIF) 6. madde 2. paragrafı uygulaması ile, Uluslararası Demiryolu Taşımaları için Hükümetlerarası Örgüt'ün (OTIF) ikinci Genel Kurulu 17 ila 20 Aralık 1990 tarihlerinde Bern'de yapılmıştır.
        Cotif, Cim ve Civ'de değişiklik yapan 1 ince ve 2 ince eklere ilişkin 1990 Protokolü için bkz. RG 22.06. 1994/21968.
       

        IV. HAVAYOLU İLE TAŞIMA
        A. YURTİÇİ TAŞIMALAR


       

        21.14.10.1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu (RG 19.10.1983/No 18196).

       

        B. ULUSLARARSI TAŞIMALAR

       

        22.Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme (Varşova Sözleşmesi).
        Metin için bkz. 29.08.1977 tarih ve 7/13874 sayılı BKK RG 03.12. 1977/16128.
        Varşova Sözleşmesine taraf olan ülkeler ve sözleşmenin bu ülkeler açısından yürürlük tarihleri (ilk tarih Varşova Sözleşmesi, ikinci tarih ise Lahey Protokolünün ilgili ülke açısından yürürlük tarihini göstermektedir): Afganistan (21.05.1969 /21.05.1969); Almanya (29.12.1933/-1.08.1963); Amerika Birleşik Devletleri (29.10.1934/-) Angola (08.06. 1998/08.06.1998); Arjantin (19.06.1952 /10.091969); Avustralya (30.10.1935/01.08.1963); Avusturya (27.12.1961 /24.06.1971); Bahama Adaları (10.07. 1973/10. 07. 1973); Bahreyn (10.06.1998 /10.06. 1998); Bangladeş (16.03. 1971/26. 03.1971); Barbados (30.11.1966/-); Belarus (01.08.1963/01.08.1963); Belçika (11.10.1936 /25.11.1963); Benin (01.08.1963 /-01.08.1963); Birleşik Arap Emirlikleri (03.07.1986/17.01. 1994); Bolivya (29.03.1999/29.03. 1999); Bosna Hersek (06.03.1992 /06.03.1992); Bruney Sultanlığı (01.01. 1984/-); Bulgaristan (13.03.1964/13.03. 1964); Burkina Faso (09.03.1962 /-); Cezayir (31.08.1964 / 31.08.1964); Cöte dЁIvoire (01.08.1963 /01.08. 1963); Çek Cumhuriyeti (01.01.1993 / 01.01.1993); Çekoslovakya (eski) (15.02.1935 / 01.08.1963); Dominik Cumhuriyyeti (25.05.1972 / 25.05. 1972); Ekvator (01.03.1970/ 01.03. 1970); Ekvatoral Gine (19.03.1989/-); El Salvador (01.08.1963 / 01.08.1963); Endonezya; Estonya (14.06.1998/ 14.06.1998); Etiyopya (05.05.1955/0); Fas 08.04.1958/15.02.1976); Fiji (10. 10.1970/ 10.10.1970); Filipinler (07.02. 1951/28.02.1967); Finlandiya (01.10. 1937 /23.08.1977); Fransa (13.02. 1933/01.08.1963); Gabun (16.05. 1969/16.05.1969); Gana (09.11. 1977/09.11.1977); Gine (10.12.1961/07. 01.1991); Grenada (13.11.1985 /13.11.1985); Guatemala (26.10. 1971/26.10.1971); Güney Afrika (22.03.1955/17.12.1967); Hırvatistan (08.10.1991/08.10.1991); Hindistan (18.02.1935/15.05.1973); Hollanda (29.09.1933 /01.08.1963); Honduras (25.09.1994/-); İrak (26.09.1972/ 26.09.1972); İngiltere (15.05.1933 / 01.06.1967); İran (06.10.1975/06.10. 1975); İrlanda (19.12.1935/01.08.1963) İspanya (13.12.1933/06.03.1966); İsrail (06.01.1950 /03.11.1964); İsveç (01.10. 1937/ 01.08.1963); İsviçre (07.08. 1934/01.08.1963); İtalya (15.05. 1933/02.08.1963); İzlanda (19.12. 1935/01.08.1963); Jamaika, Japonya (18.08.1953/08.11.1967); Kamboçya (12.03.1997/12.03.1997); Kamerun (01.08.1963/01.08.1963); Kanada (- 17.07.1964); Katar (21.03.1987/21. 03.1987); Kenya (12.12.1963/04.10. 1999); Kıbrıs (16.08.1960/21.10. 1970)]; Kolombiya (13.11.1966/13.11. 1966); Komoren (09.09.1991/-); Kongo (01.08.1963/01.08.1963); Kongo Demokratik Cumhuriyeti (30.06.1960/-); Kore Cumhuriyyeti (11.10.1967/11.10. 1967); Kore Demokratik Cumhuriyeti (30.05.1961/02.02.1981); Kostarika (08.08.1984); Kuveyt (09.11.1975/09. 11.1975); Küba (19.10.1964/28.11. 1965); Laos (01.08.1963 /01.08.1963); Lesotho (03.03.1975/15.01.1976); Letonya (13.02.1933/-); Liberya (31.07.1942/-); Libya (14.08.1969/14. 08.1969); Liechtenstein (07.08.1934/ 03.04.1966); Litvanya (19.02.1997/19. 02.1997); Lübnan (26.11.1941/08.08. 1978); Lüksemburg (01.08.1955/01.08. 1963); Macaristan (27.08.1936/01.08. 1963); Madagaskar (01.08.1963/01.08. 1963); Makedonya (eski Yugoslavya Cumhuriyeti) (17.09.1991/17.09.1991); Malavi (07.09.1971/07.09.1971); Maldiv Adaları (11.01.1996/11.01.1996); Malezya (31.08.1957/19.12.1974); Mali (29.03.1964 /29.03.1964); Malta (21. 09.1964/-); Mauritius (15.01.1990 /15.01.1990); Meksika (15.05.1933/01. 08.1963); Mısır (05.12.1955/01.08. 1963); Moğolistan (29.07.1962/-); Moldova Cumhuriyeti (19.06.1997/19. 06.1997); Monako (08.07.1979/08.07. 1979); Moritanya (04.11.1962/-); Myanmar (34.01.1948/-); Nauru (31. 01.1968/31.01.1968); Nepal (13.05. 1966-13.05.1966); Nijer (01.08. 1963/01. 08.1963); Nijerya (01.10. 1960/01.10.1969); Norveç (01.10.1937 /01.08.1963); Özbekistan (28.05. 1997/-); Pakistan (-/01.08.1963); Panama (10.01.1997); Papua- Yeni Gine (16.09.1975/16.09.1975); Paraguay (26.11.1969 /26.11.1969); Peru (03.10. 1988/03.10.1988); Polonya (13.02. 1933/01.08.1963); Portekiz (18.06. 1947/15.12.1963); Romanya (13.02. 1933/01.08.1963); Ruanda (01.07. 1962/27.03.1991); Rusya Federasyonu (18.11.1934/01.08.1963); Salamon Adaları (07.07.1978/07.07.1978); Samoa (01.01.1962/14.01.1973); Senegal (17.09.1964/17.09.1964); Seychellen Adaları (22.09.1980/22.09.1980); Sierra Leone (27.04.1961/-); Singapur (04.12.1968/04.12.1968); Slovakya (01.01.1993 /01.01.1993); Sovyetler Birdiği (eski) 18.11.1934/01.08.1963); Sri Lanka (03.03.1935/-); Sudan (12.05.1975/12.05.1975); Suriye (01. 08.1963/ 01.08.1963); Suudi Arabistan (27.04.1969/27.04.1969); Swasiland (18.10.1971/ 18.10.1971); Şili (31.05. 1979/31.05.1979); Tacikistan (04.05. 1994/-); Tanzanya (06.07.1965/-); Togo (30.09.1980/30.09.1980); Tango (04. 06.1970/22.05.1977); Trinidad Tobago (31.08.1962/08.08.1983); Tunus (13. 02.1964/13.02.1964); Türkiye (23.06. 1978/ 23.06.1978); Türkmenistan (20.03.1995/-); Uganda (22.10.1963/-); Ukrayna (01.08.1963/01.08.1963); Umman (04.11.1976/02.11.1987); Uruguay (02.10.1979/-); Ürdün (22.03.1946/13. 02.1974); Vanuatu (24.01.1982/24. 01.1982); Venezüella (13.09.1955/01. 08.1963); Vietnam (09.01.1983/09. 01.1983); Yemen (04.08.1982/04.08. 1982); Yeni Zelanda (05.07.1937/14. 06.1967); Yugoslavya, (eski) (13.12. 1933/01.08.1963); Yunanıstan (11.04. 1938/21.09.1965); Zambiya (24.10. 1964/23.06.1970); Zimbabve (18.04. 1980/24.01.1981).
        23. Lahey Protokolü. 12 EKİM 1929 TARİHİNDE VARŞOVA'DA İMZALANAN ULUSLARARASI HAVA TAŞINMALARINA İLİŞKİN BAZI KURALLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN PROTOKOL. Metin için bkz.29.08.1977 tarih ve 7/13874 sayılı BKK RG 03.12.1977/16128.
        24. Guatemala Protokolü. 28 EYLÜL 1995'TE LAHEY'DE YAPILAN PROTOKOLLE TADİL EDİLEN 12 EKİM 1929ЁDA VARŞOVA'DA İMZALANAN ULUSLARARASI HAVA TAŞIMALARINA İLİŞKİN BAZI KURALLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİ-REN PROTOKOL. (8 Mart 1971'de Guatemala'da imzalanmıştır.) Metin için bkz. RG 21.04.1993/21559. Bu protokol henüz yürürlüğe girmemiştir.
        25. 3 Sayılı Montreal Ek Protokolü (1975). 28 EYLÜL 1995'TE LAHEY'DE VE 8 MART 1971'DE Guatemala CİTY'DE YAPILAN PROTOKOLLERLE TADİL EDİLEN 12 EKİM 1929'DA VARŞOVA'DA İMZALANAN ULUS-LARARASI HAVA TAŞIMALARINA İLİŞKİN BAZI KURALLARIN BİRLEŞ-TİRİLMESİ HAKKINDAKİ SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 3 SAYILLI EK PROTOKOL. (Montreal'de 25 Eylül 1975'te imzalanmıştır.) Metin için bkz. RG 21.04.1993/21559. Bu protokol henüz yürürlüğe girmemiştir.
        26. 4 Sayılı Montreal Protokolü (1975). 28 EYLÜL 1995'TE LAHEY'DE YAPILAN PROTOKOLLE TADİL EDİLEN 12 EKİM 1929'DE VARŞOVA'DA İMZALANAN ULUSLARARASI HAVA TAŞIMALARINA İLİŞKİN BAZI KURALLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİ-REN 4 SAYILI PROTOKOL. (25 Eylül 1975'te Montreal'de imzalanmıştır).
        27. Varşova Sözleşmesi. (1955'TE LAHEY VE 1975'TE 4 SAYILI MONTREAL PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞTİRİLEN VARŞOVA ANTLAŞMASI.
        28. Guadalajara Protokolü. CONVENTION SUPPLEMENTARY TO THE WARSAW CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR PERFORMED BY A PERSON OTHER THAN THE CONTRACTING CARRIER, SIGNED IN GUADALAJARA ON 18 SEPTEMBER 1961 (GUADALAJARA CONVENTION 1961).
        Guadalajara Protokolüne taraf olan ülkeler ve protokolün bu ülkeler açısından yürürlük tarihleri: Almanya -31.5.1964; Avustralya -1.5.1964; Avusturya -21.3.1966; Bahama -10.7.1973; Bahreyn-10.6.1998; Belarus -14.1.1984; Belçika -4.8.1964; Bosna Hersek-6.3.1992; Brezilya-9.5.1967; Çad-7.6.1971; Çek Cum.-1.1.1993; Çekoslovakya-25.10.1967; Danimarka-20.4.1967; El Salvador-10.4.1980; Estonya-20.7.1998; Fas 2.2.1976; Fiji -10.10.1970; Filipinler-4.7.1966; Finlandiya-23.8.1977; Fransa-1.5.1964; Gabun -19.5.1971; Gana-19.10.1977; Gine -11.2.1999; Grenada-27.11.1985; Guatemala-22.9.1971); Güney Afrika-4.4.1974; Hırvatistan-8.10.1991; Hollanda -25.5.1964; İrak -25.10.1972; İngiltere -1.5.1964; İran -14.10.1975; İrlanda -19.6.1966; İsrail -25.2.1981; İsveç -20.4.1967; İsviçre-1.5.1964; İtalya-13.8.1968; Jamaika-1.1.1965; Kanada-30.1.1999; Kıbrıs-29.11.1970; Kolombiya-31.7.1966; Kuveyt-15.11.1975; Lesotho-17.1.1976; Libya-20.8.1969; Litvanya-9.3.1977; Lübnan-22.5.1967; Lüksemburg-21.11.1968; Macaristan-21.2. 1965; Makedonya -17.9.1991; Malavi-25.1.1978; Mali-3.5.1999; Mauritius-13.1.1991; Meksika-1.5.1964; Mısır-2.8.1963; Moldovya-24.8.1997; Moritanya -27.6.1979; Nijer-12.10.1964; Nijerya -14.10.1964; Norveç -20.4.1967); Özbekistan -27.5.1977; Pakistan-19.10.1965; Papua Yeni Gine-1.3.1976; Paraguay -31.12.1969; Polonya-16.3.1965; Romanya-20.7. 1965; Salamonen-7.7.1978; Seychellen Adaları-17.9.1980; Slovakya -1.1.1993; Slovenya-25.6.1991; Sovyetler Birdiği -20.12.1983; Suudi Arabistan-16.8.1973; Swasiland -10.10.1971; Togo-25.9.1980; Tunus-4.8.1970; Ukrayna-14.1.1984; Yeni Zelanda-17.08.1969; Yugoslavya-21.6.1977; Yunanıstan -17.12.1973; Zambiya-30.5.1971

       

        V.DENİZYOLU İLE TAŞIMA
        A.YURTİÇİ TAŞIMALAR


       

        29. 29.06.1956 tarih ve 6762 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU (ilgili hükümler-TK 816-1262). (RG 09.07. 1956/9353).
        30. 29.06.1956 tarih ve 6763 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (ilgili hükümler-TatK29-38). (RG 09.07.1956/9353).
        31.Türkiye Sahillerinde Nakliyyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun (Kabotaj Kanunu). 19.04.1926 tarih ve 815 sayılı Kanun (RG 29.04.1926/No.359; yayımlandığı Düstur: Tertip: 3, Cilt: 7, Sayfa: 759.
        32. Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkındakı Tüzük. 06.04.1952 tarih ve 3/14831 sayılı BKK (RG 08.10.1952/ No. 8227); son değişiklik 11.11.1966 tarih ve 6/7317 sayılı BKK).

       

        B.ULUSLARARSI TAŞIMALAR

       

        33. Konişmentoya Mütkeallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme (Lahey Sözleşmesi). 14.02.1955 tarih ve 6469 sayılı Kanun ile Türkiye tarafından da onaylanan bu sözleşmenin metni için bkz. RG 22.02. 1955/No.8937.
        Lahey Kurallarını onaylayan devletlerin listesi ve bazası taraf devletlerin sözleşmenin tasdikine ilişkin çekinceleri haqqında bilgi için bkz. www. comitemaritine.org.
        34. The Hague-Visby Rules/ The Hague Rules as Amended by the Brussels Protocol 1968 (Lahey-Visby Kuralları). (1968 Brüksel Protokolü ile değiştirilmiş ve değişiklikleri işlenmiş Lahey Kuralları) Metin için bkz. www.jus.uio. no/lm/sea. carriage. hague.visby.rules.1968/doc.html; taraf ülkelerin listesi için bkz. www. comitemaritine.org; ayrıca konvansiyonun Türkçe çevirisi için bkz. Fahiman Tekil, Uluslararası Konvansiyonlar, İstanbul 1987, s. 139-143.
        35. Hamburg United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 (Hamburg Kuralları). Metin için bkz. www.jus.uio.no/lm/un.sea.carriage. hamburg.rules.1978/index.html; taraf ülkelerin listesi için bkz. www. comitemaritine.org; ayrıca Konvansiyonun Türkçe çevirisi için bkz. Fahiman Tekil, Uluslararası Konvansiyonlar, İstanbul 1987, s. 149-163.
        36. Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında 1979 Tarihli Milletlerarası Sözleşme (Londra Sözleşmesi). Metin için bkz. RG 04.06.1980/17007; onay için bkz. 31.05.1963 tarih ve 244 sayılı yetki Kanununa (RG 11.06.1963/11425) dayalı olarak 28.02.1980 tarih ve 8/495 sayılı BKK. Bu sözleşmeye şu ülkeler taraftır: Almanya; Avustralya; Bahama; Barbados; Belçika; Benin; Birleşik Arap Emirlikleri; Danimarka; Ekvatoral Gine; Finlandiya; Fransa; Guyana; Gürcistan; Hırvatistan; Hong Kong; İngiltere; İrlanda; İspanya; İsveç; İsviçre; Japonya, Latvia; Liberya; Marshall Adaları; Meksika; Hollanda; Mısır; Norveç; Polonya; Trinidad Tobago; Türkiye; Vanuatu; Yemen; Yeni Zelanda; Yunanıstan.
        37. Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and Their Luggage by Sea, 1974 (Atina Konvansiyonu). Metin için bkz. www. austlii.edu, taraf listesi için bkz. www. imo.org; Konvansiyonun çevirisi için bkz. Fahiman Tekil, Uluslararası Kon-vansiyonlar, İstanbul 1987, s. 206-213.
        38. Protocol to the Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and Their Luggage by Sea, 1974 (1976 protokolü). Metin için bkz. www.austlii.edu, taraf listesi için bkz. www. imo.org.

       

        VI.POSTA TAŞIMALARI
        A.YURTİÇİ TAŞIMALAR


       

        39. Posta Kanunu. 02.03.1950 tarih ve 5584 sayılı Kanun (RG 08.03.1950/ No.7451; Düstur: Tertip: 3, Cilt: 31, S. 1668). Değişiklikler için bkz. 6145 sayılı Kanun (RG 17.07.1953/ 8460), 869 sayılı Kanun RG 26.05. 1967/12609), 1986 sayılı Kanun (RG 08.05.1976/15581) ile nihayet 02.04. 1998 tarih ve 4358 sayılı Kanun (RG 04.04.1998/23307).
        40. Posta Tüzügü. 27.03.1973 tarih ve 7/6156 sayılı BKK (RG 14.03. 1973/14505).

       

        B.ULUSLARARSI TAŞIMALAR

       

        41. Uluslararası Sözleşmeler. DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI İLE SON PROTOKOLÜ VE BUNLARA BAĞLI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI İLE DÜNYA POSTA BİRLİĞİ ARASINDAKİ ANLAŞMALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 1131 SAYILI KANUN (RG 25.03.1969/13157).

       

        VII.UMUMİ MAĞAZACILIK

       

        42. 29.06.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ilgili hükümler). (RG 09.07.1956/9353).
        43. 11.08.1982 tarih ve 2699 sayılı ÜMUMİ MAĞAZALAR KANUNU (RG 13.07.1982/No.17781).
        44. 13.08.1984 tarih ve 84/8429 sayılı ÜMUMİ MAĞAZALAR TÜZÜĞÜ (RG 28.09.1984/No.18529).

       

        VIII.ULUSLARARASI TAŞIMALARA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

       

        45. Standard Conditions (1992) governing the FIATA Multimodal Bill of Lading.
        46. York Antwerp Rules 1994.

       
        KISALTMALAR

       
        BankK Bankalar Kanunu
        Batider Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
        BKBorçlar Kanunu
        bkz.bakınız
        C.Cilt
        CIMConvention internationale concernant le tpansport des marchandises par chemins de fer
        CIVConvention internationale concernant le tpansport des voyageurs et des bagages par chemins de fer
        CMR Convention relative au contral de tpansport international de marchandises par route
        COTIFConvention relative aux tpansports internationaux ferroviaries
        D.Dergisi
        DCMKKDenizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun
        Deniz HD Deniz Hukuku Dergisi
        DVKDamga Vergisi Kanunu
        DzİşKDeniz İş Kanunu
        DZMKDenizde Zapt ve Müsadere Kanunu
        E.Esas numarası
        ETK Eski Ticaret Kanunu
        GBŞNizGemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname
        GSNizGemi Sicili Nizamnamesi
        HDHukuk Dairesi
        HGK Hukuk Genel Kurulu
        hk.hakkında
        HUMKHukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
        İİDİcra İflas Dairesi
        İİKİcra ve İflas Kanunu
        İl.Kaz.İçt.D.İlmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi
        İstBDİstanbul Barosu Dergisi
        İstBMİstanbul Barosu Mecmuası
        K.Karar numarası
        karş.karşılaştırınız
        MalDMaliye Dergisi
        md. Madde
        Mersin BDMersin Barosu Dergisi
        MHBMilletlerarası Özel Hukuk Bülteni
        MKMedeni Kanun
        PTTPosta Telefon Telgraf İdaresi
        RGResmi Gazete
        RKDResmi Kararlar Dergisi
        s.sayfa
        S.Sayı
        Son İçtSon İçtihatlar Dergisi
        TatKTürk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tatbik Şekli Hakkında
        Kanun
        TCDDTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
        TCKTürk Ceza Kanunu
        TDTicaret Dairesi
        TGTD TüzTicaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzük
        THED Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi
        TK/TTKTürk Ticaret Kanunu
        TNBDTürkiye Noterler Birliği Dergisi
        UMKUmumi Mağazalar Kanunu
        UMTUmumi Mağazalar Tüzügü
        Varşova Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların
        Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme (Varşova Sözleşmesi)
        vd. ve devamı
        VUKVergi Usul Kanunu
        Y.Yıl
       

       

        KAYNAKLAR:

       

        1.ÜLGEN Hüseyn: Uluslararası Taşımaçılık ve Hukuki Sorunları, İstanbul 1988.
        2.AKINCI Ziya:Karayolları ilə Milletlerarası Eşya Taşımaçılığı ve CMR. Ankara 1999.
        3.ARKAN Sabih:Demiryoluyla Yapılan Uluslararası Eşya Taşımaları, Ankara 1987.
        4.ARCA Gülderen:Uluslararası Havayolu Ulaştırmasında Ücret Hesaplama Ve Bilet Düzenleme Esasları,
        Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1991. 5.ÇAĞA Tahir: Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul 1995.
        6.FAHİMAN TEKİL: DENİZ HUKUKU, İstanbul 2001.
        7.ABUZER Kendigelen,
        ALİHAN Aydın: Bibliyoqrafyalı Notlu-içtihatı, Taşıma Hukuku Mevzuatı, İstanbul 2001.
        8.DOĞAN Şenyüz: Borçlar Hukuku, Bursa 2003.
        9.HURİYE Kubilay: Deniz ticaretinde Taşıma Terminali İşleticilerinin hukuki sorumluluğu, İzmir 2001.
        10.EMİN Ertürk: Uluslararası İktisadi Birleşmeler, VİPAS AŞ 2002.

       

        Tərtib etdi:
        Elxan Əliyev,
        "Qərb" Universitetinin "Hüquqşünaslıq" fakültəsinin tələbəsi.


       

       

       

MÜNDƏRİCAT

Актуальные вопросы транспортного права
Ali Məhkəmə Plenumunun qərarları
 
The chairman of scientific council


PAŞAYEV A.M.

Hava haqqında
Diqqət

Müəlliflə redaksiyanın mövqeyi uyğun olmaya bilər.

Göndərilən əlyazmalar, fotolar geri qaytarılmır.