04.20.2018 22:10
XƏBƏR MENYUSU
Axtar
...
№ 1
2004-cü ilin dekabr ayından çıxır.
Təsisçi
Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları (ABADA) İctimai Birliyi
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Bakı Bölgə Şöbəsində 16 sentyabr 2004-cü il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

ŞƏHADƏTNAMƏ: 0104-P72-40981

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti, akademik Mahmud Kərimova

Hörmətli Mahmud müəllim!


        MEA-nın yaradılmasının 60 illik yubileyi münasibəti ilə Sizi və rəhbərlik etdiyiniz kollektivi səmimi qəlbdən təbrik edirik.
        Xalqımızın misilsiz elm məbədi və milli iftixar ocağı olan MEA şərəfli bir yol keçmiş, tarixin bütün dönəmlərində xalqın tərəqqisinə xidmət etmiş və Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir.
       Tarix dönə-dönə sübut edib ki, hər bir cəmiyyətin, xalqın gələcəyi onun elmindən və alimlərindən asılıdır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin söylədiyi kimi «Elmi inkişaf etməyən xalqın gələcəyi yoxdur».
       Bu mənada Azərbaycan elminin inkişafı sahəsində Elmlər Akademiyasının rolu və xidmətləri olduqca əzəmətlidir. Bu unikal təşkilat milli intellektual fondumuzu məsuliyyətlə qoruyub saxlayır və qayğı ilə inkişaf etdirir.

        Hörmətli akademik!


        Müstəqil Azərbaycanın nurlu sabahı naminə fədəkar əməyinizdə Sizə və kollektivinizə uğurlar diləyirik.

       Dərin hörmətlə,
       «Nəqliyyat hüququ» elmi-nəzəri, praktiki jurnalının redaksiya kollektivi adından, Baş redaktor, f.e.n. İ.M.Əliyeva

MÜNDƏRİCAT

Актуальные вопросы транспортного права
Maraqlıdır
 
The chairman of scientific council


PAŞAYEV A.M.

Hava haqqında
Diqqət

Müəlliflə redaksiyanın mövqeyi uyğun olmaya bilər.

Göndərilən əlyazmalar, fotolar geri qaytarılmır.